Energi Norge

Innhold

Foto: E-CO Energi

Fornybar produksjon

Fornybar energi er basert på ressurser som naturen selv fornyer, og uten bruk av fossile brennstoffer. Fornybar energi har ingen eller svært lave klimagassutslipp, og økt bruk av fornybare kilder er derfor nødvendig om verden skal nå sine klimamål.

Taktskifte – ny virkelighet nå!

PTK 2018 vil tegne opp et bilde av den nye virkeligheten, og peke på hva norsk vannkraftbransje må fokusere på for å kunne møte taktskiftet vi nå står i.

Siste nytt om fornybar produksjon

 1. Nyhet, Fornybar produksjon

  Ny skytjeneste skal forutse vedlikeholdsbehov

  Utvikling av ny teknologi i kraftbransjen blir et av temaene på årets Produksjonstekniske konferanse (PTK) 5.-7. mars. Vi har snakket med noen av dem som har våget å tenke nytt.

 2. Nyhet, Fornybar produksjon

  Stor interesse for praktisk vannkraftkurs

  Energi Norge og KRM arrangerte forrige uke kurs i turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold. Med venteliste og fullt hus ble dette et svært vellykket kurs i KRMs splitter nye vannkraftlaboratorium på Geilo.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon

  Norges største datasenter etableres på Ringerike

  Norges hittil største datasenter skal etableres på Ringerike med kraftforsyning fra Ringeriks-Kraft. Egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser var avgjørende for å få på plass avtalen.

Våre viktigste politiske saker om fornybar produksjon

 1. Politisk sak, Fornybar produksjon

  Vanndirektivet og revisjon av konsesjoner

  Bruken av vannressursene i Norge er nøye regulert gjennom lover og regelverk, og mer enn 400 ulike konsesjoner kan komme til revisjon de neste årene.

 2. Politisk sak, Fornybar produksjon vannkraft

  Vannkraftens rolle ved klimaendringer og flom

  Regulering av vassdrag for kraftproduksjon, med magasiner og overføringer av vann, har en stor samfunnsmessig verdi blant annet for å regulere flom.

 3. Politisk sak, Fornybar produksjon vannkraft

  Vannkraft og lokalt miljø

  Det lokale miljøet i vann og vassdrag blir påvirket av vassdragsregulering til kraftformål, men det finnes mange avbøtende tiltak som retter seg mot optimale løsninger for kraftproduksjon og miljøhensyn i regulerte vassdrag.

Kommende arrangement

 1. 5. - 7. mars 2018,

  Clarion Hotel & Congress Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2018

  Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje.

 2. 6. mars 2018,

  Thon Hotel Bristol, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

 3. 19. - 21. mars 2018,

  Klækken Hotel, Hønefoss

  Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

  Tappe og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt