Energi Norge

Innhold

Kjell Inge Søreide

Vassdragsteknisk forum

Vassdragsteknisk forum (VTF) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å opprettholde og videreutvikle vassdragsteknisk kompetanse i Norge. Her kan du blant annet finne referater fra møter i styringsgruppa til VTF, aktuelle FoU-rapporter m.m

Hva skjer?

 • Referater fra møter i VTF-styringsgruppe finner du her
 • Rapporter fra prosjektet "Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv" finner du her
 • Sluttrapport for FlomQ tilgjengelig her

Vassdragsteknisk forum (VTF) er en medlemsorganisasjon som arbeider for å opprettholde og videreutvikle vassdragsteknisk kompetanse i Norge.

Medlemsavgiften i VTF er 350 kroner pr medlem og medlemskap er personlig. 

Vi trenger denne informasjonen:

 • Din kontaktinformasjon
 • Fakturainformasjon
 • Hvilken region du ønsker å tilhøre

Aktuelle arrangement

  1. 6. - 10. mai 2019,

   Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

   Damsikkerhet I uke 19 2019

   Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

  2. 21. - 22. mai 2019,

   Quality Hotel 33, Oslo

   Damsikkerhet III

   Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

  3. 16. - 20. september 2019,

   Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

   Damsikkerhet I uke 38 2019

   Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

  4. 14. - 18. oktober 2019,

   Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

   Damsikkerhet I uke 42 2019

   Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: