Energi Norge

Innhold

Bygger Europas største vindkraftprosjekt

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Industriområde med vann, fjell og vindmøller i bakgrunnen. Fotomontasje

Visualisering av vindpark på Storheia, sett fra Monstad Fotomontasje: Statkraft

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA har besluttet å bygge Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Trøndelag. – En historisk dag for fornybarnæringen, sier Sigrid Hjørnegård i Energi Norge.

Prosjektet omfatter til sammen seks vindparker som skal bygges på Fosen-halvøya, Hitra og i Snillfjord. Investeringen beløper seg til rundt 11 milliarder kroner, og vil gi en årlig produksjon på 3,4 TWh (milliarder kilowattimer) fornybar energi. Byggingen starter allerede i år og skal være ferdigstilt i 2020. 

– Dette er en av de største fornybarinvesteringene i Norge noensinne. Nå øker Norges andel av sertifikatene i det norsk-svenske støttesystemet, noe Energi Norge har jobbet for i en årrekke. Prosjektet utløser betydelig industriaktivitet og vil få store positive ringvirkninger i Midt-Norge. Det er bra for omstilling av økonomien i en krevende tid for landet, fastslår Sigrid Hjørnegård, direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge.

Utbyggingen styrker også forsyningssikkerheten i Midt-Norge som har vært et underskuddsområde for kraft i mange år. God tilgang på fornybar energi muliggjør nye industriprosjekter og arbeidsplasser.

– Fosen-prosjektet er også et viktig bidrag til det grønne skiftet frem mot 2030, hvor vi må kutte drastisk i bruken av fossil energi. Nå må myndigheter og næringsliv gå sammen om å ta den fornybare kraften i bruk innenfor transport, industri, petroleumsvirksomhet og oppvarming av bygg, understreker Hjørnegård.

Les mer om Fosen-prosjektet

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: