Energi Norge

Innhold

Elektrifisering nøkkelen til norsk konkurransekraft

Fiskebåt kjører langs land. Foto

ELfrida er en fiskebåt som er en batterihybrid og er et godt eksempel på elektrifisering av transport Foto: Siemens

Regjeringen la i dag frem sin strategi for grønn konkurransekraft. Strategien fremhever at Norge må utvikle sitt særlige konkurransefortrinn i skjæringspunktet mellom teknologi og ren elektrisitet. Energi Norge støtter strategien og ser frem til å delta i en målrettet oppfølging.

Regjeringen la i dag frem sin strategi for å kutte utslipp og sikre grønn vekst i norsk økonomi. Strategien er en oppfølging av rapporten om grønn konkurransekraft fra det regjeringsoppnevnte Hedegaard-Kreutzer-utvalget som kom høsten 2016. Regjeringens strategi inneholder en gjennomgang og vurdering av veikartene for grønn vekst utarbeidet av norsk næringsliv, herunder av fornybarnæringen. Den legger så frem en strategi for oppfølging gjennom "Klimarådet" som er etablert i regi av klimaministeren. Strategien legger stor vekt på offentlige anskaffelser, infrastruktur og FoU. Det har en rekke koblinger til budsjettsatsningene. Helt sentralt i strategien står utnyttelsen av det norske konkurransefortrinnet i skjæringspunktet mellom teknologi og ren elektrisitet.

– Fornybarnæringen i Norge har som mål at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fullelektrifiserte samfunnet i verden innen 2050, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth. Regjeringens strategi gir et god utgangspunkt for å virkeliggjøre dette, men det krever en systematisk oppfølging med tett dialog mellom myndighetene og næringslivet, fremhever Ulseth.

Regjeringens strategi peker på at Norge har store fornybare energiressurser og muligheter for å ta dem i bruk. Den store magasinkapasiteten i norske vannkraftverk gjør det mulig å lagre energi over korte og lange tidsrom uten store tilleggskostnader. Vi har et velutbygd overføringsnett som dekker hele landet. Regjeringen vil legge til rette for at vi kan videreutvikle konkurransefortrinnene de fornybare energiressursene gir oss. Strategien peker på at vi har en prosessindustri basert på norsk vannkraft som er helt i front på energieffektivitet og lave klimagassutslipp. Fornybar elektrisitet gjør at klimagassutslipp fra norske bygg er minimale. Batterirevolusjonen gjør at store deler av norsk transportsektor i fremtiden vil kunne forsynes med elektrisk kraft. Norge er allerede verdensledende på utvikling av teknologi for elektrifisering av maritim transport, og har aktører langs hele verdikjeden. Vi er helt i tet på elektrifisering av nye sektorer, og vi har næringsmuligheter innen områder som grønne datasentre og batteriteknologi.

– For fornybarnæringen er det avgjørende å legge til rette for videreutvikling av vannkraften i samspill med vekst i norsk industri, sier Oluf Ulseth. Da må vi få konkurransedyktige skatteregler, noe budsjettet dessverre ikke inneholder i dag, påpeker Ulseth.


Klimabudsjett for 2018 peker på viktigheten av økt tempo i elektrifisering av transport

Regjeringens budsjett inneholder en omfattende gjennomgang av norske klimagassutslipp. En forutsetning for å redusere utslippene utenfor kvotepliktig sektor i 2018 er å opprettholde fremdriften med elektrifisering av transportsektoren.

– Norsk fornybarnæring står klar til å tilrettelegge for klimagassreduksjoner i transportsektoren i 2018, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth. Elektrifisering er nå en realitet i personbilmarkedet, men vi må gjøre mer innenfor næringstransport, sier Ulseth og peker særlig på Enova og et nytt næringslivsfond for næringstransport som de viktigste virkemidlene i budsjettet.

Les også Energi Norges kommentar til statsbudsjettet: Regjeringen svekker Norges største grønne konkurransefortrinn.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: