Energi Norge

Innhold

Vannkraftlovgivning fra 1917 moderniseres

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

moderne vannkraftverk i naturskjønne omgivelser

Norges hundre år gamle vannkraftlovverk skal nå moderniseres. Her er Øvre Forsland kraftverk i Nordland som stod ferdig sommeren 2015, der kraftproduksjon skjer på naturens premisser. Foto: Helgeland Kraft

Regjeringen fremmet fredag et lovforslag om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft. Energi Norge ser det som positivt at de 100 år gamle lovene nå gjøres mer tilgengelige gjennom språklige oppdateringer og opprydding i lovteksten.

Last ned lovforslaget

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 1917 utgjør selve grunnstammen i regelverket for norsk vannkraft. Selv om lovene har blitt endret en rekke ganger gjennom alle disse årene, har det aldri vært foretatt en slik helhetlig gjennomgang av lovene som nå fremlegges for Stortinget.

– Det er positivt at regjeringen nå fremmer forslag om å modernisere de 100 år gamle lovene slik at de blir mer tilgengelige for brukerne. Reglene har vært vanskelig tilgjengelige selv for eksperter på området og fortjener en klargjøring, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Bekymring for utilsiktede konsekvenser

Da forslagene til lovendringer var på høring i februar, stilte Energi Norge seg generelt positive til moderniseringen, men hadde også enkelte kritiske merknader til deler av forslaget. Dette er det bare lyttet delvis til i det endelige lovforslaget.

– Vi er glade for at departementet har tatt hensyn til noen av våre innspill, men er fremdeles bekymret for at enkelte av lovendringene kan få utilsiktede materielle konsekvenser, sier Ulseth, og peker på blant annet på reglene for ekspropriasjon.

Energi Norge vil nå studere forslaget nærmere, og følge behandlingen i Stortinget denne våren.

Se hva regjeringen skriver 

Les Energi Norges høringsinnspill

  1. Høringssvar: Modernisering av vannkraftlover

    Les Energi Norges høringssvar til forslaget om endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 1917 (februar 2017).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: