Energi Norge

Innhold

Vil du forme innholdet på PTK 2019?

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Herobilde PTK 2019

Vi ønsker din hjelp til å forme Produksjonsteknisk konferanse 2019. Send inn ditt forslag til foredrag innen 20. september.

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) går av stabelen 4.-6. mars 2019. Sitter du inne med et spennende foredrag til konferansen? Send oss et sammendrag av ditt forslag.

Har du gjort deg noen erfaringer andre som jobber innen kraftproduksjon kan dra nytte av? Da ønsker vi at du sender inn et sammendrag til oss innen 20. september 2018.

På PTK 2019 ønsker vi innlegg som retter seg mot:

 • Vannkraftprosjekter – gjennomføring, tekniske løsninger, montasje, idriftsettelse, HMS osv.
 • Praktiske erfaring fra digitalisering
 • Dam, vannvei og sandfang
 • Turbin, generator og kontrollanlegg
 • Drift, vedlikehold og tilstandskontroll
 • Instrumentering og feltmålinger
 • Optimalisering og effektivisering
 • Hydrologi og miljø
 • Erfaring fra havari og ulykker
 • Erfaring med å ta i bruk nye forskningsresultat

Send inn ditt forslag her

Det er viktig at sammendraget ikke er en presentasjon av deres bedrift, men at dere har en problemstilling som kan være av interesse for deltakerne på konferansen.

 Litt praktisk informasjon:

 • Reise, opphold og deltakeravgift dekkes for en foredragsholder.
 • Leverandører/konsulenter oppfordres til å få med kunde/kraftselskap på sine foredrag, da dekkes utgifter til begge forelesere.
 • Sammendragene vil bli vurdert av en programkomite og tilbakemelding på innsendt sammendrag forventes første del av november.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: