Energi Norge

Innhold

Høring: Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML)

Les Energi Norges høringssvar til Klima- og miljødepartementet om forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML) (januar 2018).