Energi Norge

Innhold

Fem på PTK

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

to menn og to kvinner. foto

Ronny Bråten, Carine Klemmetsen, Guro Vassend og Christian Almestad er på PTK-konferansen i Trondheim. Vi har stilt deltakerne tre kjappe spørsmål. Foto: Petra Gjemmestad

Vannkraftbransjen er samlet på PTK i Trondheim. Vi har tatt en prat med noen av deltakerne om hvorfor de er på konferansen, læringsutbytte og vannkraftens konkurransekraft.

1. Hvorfor har du valgt å ta turen til PTK i år?
2. Hva har du lært på PTK som du kan ta med deg inn i jobben din?
3. Hva mener du må til for å sikre konkurransekraften til norsk vannkraft?
PTK 2018
Ronny Bråten, prosjektingeniør i E-CO Energi
 1. Det er veldig hyggelig, som alltid. Jeg velger å dra hit for faglig påfyll, for å holde kontakten med gamle kjente og for å stifte nye bekjentskap.
 2. Foredraget om frekvensregulering kommer jeg til å ha direkte nytte av i min jobb. Jeg er prosjektingeniør og jobber med kontrollanlegg, så det er en veldig relevant problemstilling med tanke på min jobb fremover.
 3. Digitalisering og automatisering av prosesser for å kunne forutse nødvendig vedlikehold.
PTK 2018
Christian Almestad, rådgiver vassdragsteknikk i Multiconsult Norge
 1. Først og fremst for å presentere et prosjekt jeg har jobbet med de siste to årene. Samtidig er det fint å få med seg hva som skjer i bransjen og lære av andre.
 2. Jeg var på et foredrag om plastring av fyllingsdammer, der lærte jeg noen veldig bra metoder.
 3. Energisystemene er avhengig av vannkraften som kan fungere som en regulator. Så vi kommer alltid til å være konkurransedyktige, fordi resten av energisystemet er avhengig av oss. Men kostnadsmessig må det fjernes en del skatter på vannkraften.
PTK 2018
Guro Vassend, sommerstudent i Statkraft og student ved NMBU
 1. Jeg hadde sommerjobb i Statkraft, og ble invitert hit av veilederen min som ville at jeg skulle presentere resultatene fra prosjektet jeg gjorde hos dem. Det er veldig deilig å kunne komme hit som student – bra foredrag, god mat, mingling og muligheter for å møte en fremtidig arbeidsgiver.
 2. Jeg har lært mange nye begreper som jeg ikke har vært borte i før, ettersom jeg studerer maskin. Foredraget om kunstig intelligens var veldig spennende. Her lærte jeg om hvordan man kan bruke data i fremtiden for å utvikle det grønne markedet.
 3. Mye av vannkraften produseres inne i fjellene, og er på den måten fint for å ta vare på miljøet. Det synes jeg er et viktig trekk ved vannkraften.
PTK 2018
Tom Jacobsen, eier og teknisk sjef i SediCon
 1.  Det er ganske naturlig, jeg bor i Trondheim og jobber med vannkraft. Også er dette et fantastisk sted for å møte masse mennesker.
 2. Jeg snakker med en del utstillere, hører om hva de utvikler av ny teknologi og lærer masse av det.
 3. Kabler til utlandet. Jeg tror norsk vannkraft må være en del av Europa og en del av et nytt fornybart energisystem.
PTK 2018
Carine Klemmetsen, salgs og markedsdirektør i Rainpower 
 1. Det er en bra møteplass, med bra program og bra oppslutning med deltakere. Jeg har vært her i ti år og for vår del er dette den viktigste møteplassen siden alle kundene er samlet her.
 2. At både leverandører og kunder må jobbe sammen for å få til vedlikehold og reinvesteringer. Fremover må man se på nye samarbeidsmodeller.
 3. Jeg tror vi må jobbe tettere enn tidligere i hele verdikjeden. Man må drive teknologiutviklingen sammen for å få ned kostnadene og møte konkurransen fra andre.