Energi Norge

Innhold

2017 ga rekordtall for kraftnæringen

Vindparken Stamåsen, Statkraft

I 2017 ble det satt rekord både i investeringer og produksjon av kraft. Foto: Torbjörn Bergkvist

Tall fra SSB viser rekordinvesteringer i kraftnæringen i 2017. Det ble også produsert mer kraft enn noen gang før.

I 2017 ble det investert 29,8 milliarder kroner i kraftnæringen, det er en økning på 15,4 prosent fra året før. Dette er de høyeste investeringene noensinne.

– Investeringene i kraftnæringen har økt i de fleste av årene på 2000-tallet, og veksten ser ut til å fortsette i 2018 ifølge kvartalsvis investeringsstatistikk, sier seniorrådgiver Magne Holstad i SSB.

Vindkraftinvesteringer doblet 
Kraftproduksjon

Bruttoinvestering i kraftnæringen per fylke i 2017. Foto: SSB

I kraftnettet ble det investert 16 milliarder kroner i 2017, det er en økning på 24,3 prosent fra året før. Investeringene i vindkraftverk fortsetter også å vokse, og i 2017 ble det investert for 4,1 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye sammenliknet med året før. 

Samlet var investeringene størst i Rogaland og Nordland, etterfulgt av Nord-Trøndelag og Troms.

Rekordstor produksjon

Også kraftproduksjonen nådde nye høyder i 2017. Produksjonen av elektrisk kraft var 149,4 TWh i 2017, det er en økning på 0,3 prosent fra 2016 og det høyeste nivået noensinne.

På produksjonssiden markerte vindkraft seg med en tydelig økning på hele 35 prosent fra året før. I følge SSB må denne oppgangen ses i sammenheng med flere nye vindparker i 2017. I tillegg viste flesteparten av eksisterende anlegg en økning i kraftproduksjon sammenlignet med 2016.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: