Energi Norge

Innhold

Positive fornybarsignaler fra Jeløya

Bilde av Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande

Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (Høyre) og Trine Skei Grande (Venstre) presenterte søndag sin regjeringsplattform. Arkivfoto: SMK

Regjeringserklæringen lover godt for et konstruktivt samarbeid med fornybarnæringen om å realisere et fornybart og fullelektrisk samfunn, mener Energi Norge.

Den påtroppende regjeringen, bestående av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, la i dag frem sin politiske plattform på Jeløya, der vilkårene for fornybar energi var et sentralt tema.

– Beskrivelsene av fornybarnæringen som mulighetsskaper for samfunnet er gode og gjenkjennelige. Dette lover godt for et konstruktivt samarbeid med næringen om å realisere et fornybart og fullelektrisk samfunn, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ekspertutvalg for vannkraftskatten

Av de mest konkrete handlingspunktene er å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå skatteregimet for norsk vannkraft.

– Vi har jobbet for å få endret den tunge beskatningen av vannkraft i flere år, fordi dagens skattesystem hemmer både oppgradering av eksisterende kraftverk og nyinvesteringer. Når regjeringen nå vil gjennomgå hele skatteregimet, tolker vi det slik at den erkjenner at det er til hinder for nødvendige investeringer i vannkraften. Det er en viktig erkjennelse, sier Ulseth.

Energi Norge anbefaler at utvalget kommer raskt i gang og får en tidsfrist som gjør at konklusjonene kan tas med i arbeidet med statsbudsjettet snarest mulig. Det er nødvendig etter flere år med opptrapping av vannkraftskatten.

Fornybare energikilder blir viktig

"Med omstillingen til et lavutslippssamfunn vil fornybare energikilder i fremtiden spille en enda større rolle enn tidligere og gi nye muligheter for fornybarnæringene i Norge, både nasjonalt og internasjonalt" står det skrevet i den nye regjeringens politiske plattform.

Dette innebærer blant annet at regjeringen vil legge til rette for:

  • At norsk industri kan dra nytte av våre fornybare ressurser
  • Samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge
  • Et grønt skifte med større vekt på fornybar energi
  • Utvikling av norsk næringsliv gjennom satsning på klimateknologi
  • Forutsigbare rammevilkår, forskning og utvikling
Elektriske fly

Elbilene har i løpet av få år tatt Norge med storm. Nå vil den nye regjeringen gi Avinor i oppdrag å utvikle et program for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det er positivt for å redusere luftfartens miljøbelastning, og et stort potensiale for elektrifisering av enda en ny næring.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: