Energi Norge

Innhold

Milliardinvestering i ny vindkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindmøller i naturlandskap. foto

Det er tatt beslutning om å bygge ut fire nye vindparker i Trøndelag. Her fra Bessakerfjellet vindpark i Roan. Foto: TrønderEnergi

Det er besluttet å bygge fire nye vindparker i Trøndelag. Totalt skal det investeres rundt tre milliarder kroner i de nye vindprosjektene.

Det skriver TrønderEnergi i en pressemelding torsdag. De fire nye vindparkene Frøya, Hundhammerfjellet, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet realiseres i samarbeid med det tyske selskapet Stadtwerke München.

– Norge har offensive klima-ambisjoner. Med ny fornybar energiproduksjon i Midt-Norge rigger vi nå regionen til å lede an i det grønne skiftet, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Reduserer underskuddet

De nye prosjektene vil til sammen ha en årsproduksjon på i overkant av 1 TWh. Sammen med produksjonen fra Fosen Vind vil dette bidra til å redusere det midt-norske underskuddet på fornybar energi.

– Foruten ny fornybar energiproduksjon vil dette bidra til både arbeidsplasser, aktivitet og ringvirkninger en rekke steder i Trøndelag, sier Gjersvold.

Selskapet mener at Trøndelag med dette vil være godt rigget for et videre grønt skifte med økt elektrifisering og grønn energibruk i flere sektorer.

Tysk samarbeid

Den tyske samarbeidspartneren Stadtwerke München (SVM) ble funnet etter en lengre prosess, og vil bidra til å realisere de store investeringene. TrønderEnergis eierandel vil være på 30 prosent, mens SVM eierandel vil være på 70 prosent. Sammen med låneopptak i det felleseide selskapet og nedsalget i TrønderEnergis eksisterende vindparker til SWM betyr dette at TrønderEnergi ikke trenger å legge mer kapital på bordet for å realisere de nye utbyggingene.

– Vi hadde mange interessenter som ønsket å investere sammen med oss, men Stadtwerke München kom ut som den mest attraktive partneren. Dette skyldes punktet om at de tilbød høyest pris, at de har en industriell tilnærming som oss, og at de har de samme høye ambisjonene på energi- og klimaområdet. Det haster med å legge til rette for lavutslipps-samfunnet, og blandingen av tysk og norsk kapital, kompetanse og iver etter et grønt skifte har blitt en perfekt match, sier Gjersvold.

SWM har et mål om innen 2025 å bidra til å produsere fornybar energi tilsvarende hele München bys årlige kraftbehov.

NTE er med

NTE har også vært sterkt delaktige i å bidra til å realisere dette løftet gjennom at de nå selger sine eierandeler i prosjektene på Frøya, Sørmarkfjellet og Hundhammerfjellet. De har også inngått en kraftkjøpsavtale med TrønderEnergi og SWM som bidrar til å sikre deler av inntektene fra vindparkene i mange år fremover. NTE får også ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen av Hundhammerfjellet.

– En av NTEs langsiktige hovedstrategier er å vokse innen produksjon av ren og fornybar energi. Vi har en av landets beste fornybarporteføljer, men kan ikke realisere alle disse prosjektene selv. Derfor selger vi nå deler av vindkraftporteføljen. Dette gir oss handlingsrom for investeringer i flere andre fornybarprosjekter og videre utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, sier konsernsjef Christian Stav i NTE.

Les hele pressemeldingen her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: