Energi Norge

Innhold

Møte med regjeringens klimarisikoutvalg

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Tre menn i dress innendørs. foto

Møte med regjeringens klimarisikoutvalg. Fra venstre: Sekretariatsleder Thomas Ekeli, utvalgsleder Martin Skancke og administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge. Foto: Bendik Solum Whist

Elektrifisering, klimaendringer og den langsiktige verdien av vannkraften stod på dagsordenen da Energi Norge møtte regjeringens klimarisikoutvalg.

Regjeringen har utnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Utvalget skal levere sin innstilling innen 14. desember 2018. Nylig møtte Energi Norge utvalgets leder, siviløkonom Martin Skancke, og hans sekretariat.

Et nytt risikobilde

Elektrifisering er en løsning på klimautfordringen. Dette fremheves både av det internasjonale energibyrået og av en ny europeisk studie.

– Norge har et godt utgangspunkt med regulerbar vannkraft og høy leveringssikkerhet. Klimaendringene gir oss et nytt risikobilde med usikkerhet rundt nedbør og flom, men heldigvis kan vannkraften dempe dette risikobildet, sa administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge til utvalget.

Ved å beholde og forsterke vannmagasinenes flomdempingsevne, kan de verste konsekvensene av økt nedbør og flom motvirkes. I en fersk rapport viser Multiconsult at den regulerbare vannkraften sparer Norge for milliarder i unngåtte flomskader. Energi Norge mener derfor at flomdemping må regnes inn som en verdi når både eksisterende og nye vannkraftkonsesjoner skal vurderes.

Langsiktig perspektiv

Til utvalgets vurdering av konsekvensene for norsk økonomi av klimaendringene la Energi Norge vekt på den langsiktige verdien av den fleksible vannkraften.

– Vi la vekt på betydningen av å se forvaltningen av de fornybare ressursene i et langsiktig perspektiv. Da er rammebetingelsene for reinvesteringer i vannkraft og forvaltningsregimet i norske vassdrag helt avgjørende. Energimyndighetene sier det må reinvesteres minst 4 milliarder kroner i vannkraften årlig, men dagens rammevilkår legger ikke godt til rette for dette, sa Ulseth.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: