Energi Norge

Innhold

Ny rekord for vindkraftproduksjon

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindmøller i fjell og natur. foto

Vindkraft utgjorde 1,9 prosent av samlet energiproduksjon i Norge i 2017, og det er god grunn til å forvente en enda kraftigere økning i 2018. Foto: Statkraft

Tall fra SSB viser at det aldri før har vært produsert mer vindkraft i Norge enn i fjor. Nå utgjør vindkraften 1,9 prosent av samlet elektrisitetsproduksjon.

Norsk vindkraft har økt betydelig de senere årene og den samlede vindkraftproduksjonen i 2017 tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180.000 husholdninger. Det viser 2017-tallene for produksjon av elektrisitet fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi gleder oss over veksten i norsk vindkraft. Norge har Europas beste vindressurser og Europas største kapasitet på regulerbar vannkraft. Sammen gjør dette norsk vindkraft konkurransedyktig selv som industrikraft, noe de mange inngåtte kontraktene viser, sier næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge. 

Økningen vil fortsette

Fra 1993 til 2017 har den samlede vindkraftproduksjonen gått opp fra 7 GWh til 2,9 TWh. Det er en økning fra 0,06 promille av samlet produksjon til 1,9 prosent. Men utsiktene tilsier at dette bare er starten på en kraftig økning i norsk vinkraftproduksjon.

I første halvår 2018 (januar til juni) har vindkraftproduksjonen steget 35 prosent, sammenlignet med samme periode i 2017. Det viser tall fra den månedlige elektrisitetsstatistikken til SSB.

Godt år for vannkraften

Også vannkraftproduksjonen nådde et høyt nivå i 2017. Den samlede produksjonen var på 143 TWh, noe som ifølge SSB er det nest høyeste nivå som er registrert noen gang. Vannkraften utgjorde dermed 95,8 prosent av all kraftproduksjonen i fjor, mens varmekraft sto for de resterende 2,3 prosentene.

 

Les mer om norsk vindkraft på Vindportalen.no som er NORWEA og Energi Norges informasjonsside om vindkraft.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: