Energi Norge

Innhold

Vannkraft kan redusere Norges klimarisiko

Vannkraftmagasin omkranset av fjell. Foto

Regjeringens klimarisikoutvalg har analysert direkte virkning av endret klima, og de virkningene dette har på den norske økonomien. Energisektoren trekkes frem som helt sentral. Foto: Kristofer Ryde / Lyse

Denne uken fikk Siv Jensen overlevert resultatet av arbeidet til regjeringens klimarisikoutvalg. I rapporten legges det vekt på vannkraftens betydning for å redusere Norges klimarisiko.

Klimarisikoutvalget ble nedsatt høsten 2017 og har hatt som oppgave å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Nå er utvalgets rapport overlevert til finansministeren, med analyse og anbefalinger om hvordan Norge kan redusere sin klimarisiko. 

Klimarisikoutvalget

Utvalgsleder Martin Skancke presenterer rapporten for et fullsatt presserom i Finansdepartementet. Foto: Finansdepartementet.

I rapporten trekkes energisektoren frem som helt sentral. Vannkraften løftes frem som en mulighet til å redusere landets økonomiske risiko ved omstillingen til et nytt klima og til klimanøytrale samfunn. Utvalget har derfor som anbefaling at "Staten bør legge til rette for nye muligheter innen vannkraft som kan redusere Norges samlede omstillingsrisiko".

Fleksibilitet og fornybart

I rapporten analyseres både de direkte virkningene av endret klima, og i særlig grad de virkningene klimaendringene kan få på økonomien nasjonalt. Dette styres også av globale mekanismer med nye store sosiale utfordringer i mange samfunn, og ved etterspørsel, priser og markeder for produkter.

Norges kraftressurser, med fleksibel vannkraft, vil kunne være et viktig bidrag til at vi omstiller oss med lavere økonomisk risiko. Denne ressursen kan utnyttes i nye energimarkeder med mye variabel kraftproduksjon som sol- og vindkraft.

Utvalget påpeker at "Nye muligheter innen vannkraft kan redusere Norges samlede overgangsrisiko" og at det bør legges til rette for å utnytte mulighetene gjennom regelverk, konsesjonspraksis og tilrettelegging av markeder. En økt utvekslingskapasitet til det europeiske markedet fremheves som helt sentralt for å realisere disse mulighetene.

Flomdemping

Norge har mange store vannkraftmagasiner som har stor betydning for å håndtere risikoen for direkte kostnader ved et endret klima. I rapporten understrekes det at "Det er viktig å ivareta flomdempingskapasiteten i de norske reguleringsmagasinene". Videre understreker utvalget at dette forhold bør tillegges vekt i forbindelse med revisjon av konsesjoner og ved konsesjonsbehandling av nye regulerbare vannkraftprosjekter.

Rapporten gir en god og overordnet fremstilling av klimautfordringer for Norge, og mekanismene bak. Energi Norge mener at utvalget har gjort viktige analyser og anbefalinger innenfor energisektoren som regjeringen nå bør følge opp i detalj.

Utvalgets rapport vil om kort tid bli sendt på høring og saken kan følges her.

Last ned rapporten: Klimarisiko og norsk økonomi

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: