Energi Norge

Innhold

Bør revurdere nasjonal vindkraftplan

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av vindmølle og mørke skyer

Den omdiskuterte nasjonale rammen for vindkraft var aldri etterspurt av næringen. Foto: Energi Norge

Konfliktnivået rundt ny vindkraftproduksjon eksploderte etter fremleggelsen av nasjonal ramme for vindkraft. Energi Norge mener myndighetene bør revurdere hele planen.

– Næringen etterspurte aldri en nasjonal ramme for vindkraft og vi var kritiske til ideen da dette kom opp i forbindelse med energimeldingen i 2016. Vi tror ikke at en slik plan bidrar til å realisere de beste prosjektene, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Økt konfliktnivå

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft ble lagt frem av NVE i starten av april i år. Hensikten med rammen var å redusere konflikten rundt ny vindkraftutbygging og legge til rette for mer effektive konsesjonsprosesser i den videre utviklingen.

– Vi ser ingen tegn til at den nasjonale rammen vil virke konfliktdempende, snarere det motsatte. Noen leser den som en verneplan, andre leser den som en utbyggingsplan. Det skal i utgangspunktet ikke være noen av delene, men en grovsortering av hensyn, sier Kroepelien.

Han er imidlertid positivt til innsatsen NVE har gjort for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om virkningene av vindkraft.

– Her er det gjort et svært solid arbeid som vil være nyttig for den videre utviklingen av vindkraft i Norge, og for fremtidige konsesjonsprosesser, presiserer Kroepelien.

Teknologinøytral beskatning

Energi Norge mener det er positivt at myndighetene legger til rette for lønnsom utbygging av vindkraft. Samtidig er det viktig at dette skjer gjennom teknologinøytral beskatning.

– En korrekt utformet grunnrentebeskatning på ekstraordinær avkastning bør gjelde både vind- og vannkraft. Vi mener også det er helt riktig å se på en naturressursskatt som tilfaller lokalsamfunnet, slik vi har for vannkraften. Hvis miljøaspektet blir ivaretatt, får den beste teknologien vinne, avslutter Kroepelien.

Energi Norge jobber sammen med medlemmene med et høringssvar til Olje- og energidepartementet, som har frist 1. oktober 2019.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: