Energi Norge

Innhold

Fullsatt lansering av vannkraftens nye digitale språk

Nyhet, Fornybar produksjon, Forskning

Publisert

Menn i sal. foto

RDS-Hydro Power er utviklet av representanter fra Energi Norge og tolv av de største vannkraftprodusentene i Norge. Her fra lanseringen i Oslo denne uken.

Nærmere 70 mennesker tok turen da vannkraftens nye digitale språk, RDS-Hydro Power, ble lansert denne uken. Nå er retningslinjene for bruk tilgjengelig i vår nettbutikk.

RDS-Hydro Power er en ny referansestruktur for vannkraften, basert på internasjonalt anerkjente standarder som er tilpasset vannkraftens behov. Den kan brukes på tvers av systemer, fagfelt og dagens silo-strukturer for data og informasjon.

– Det var gøy å se at så mange ville få med seg lanseringen. Nå håper vi at det nye språket kan fungere som en bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer, og på den måten utgjøre en grunnstein i det videre digitaliseringsarbeidet i bransjen, sier digitaliseringsrådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Oljebransjen følger etter

Under lanserings fikk deltakerne en innføring i det nye språket med eksempler på hvordan det kan anvendes. I tillegg fikk de høre fra Equinor om hvordan olje- og gassbransjen nå går i samme retning og bygger sine standarder på de samme prinsippene som det RDS-Hydro Power gjør.

RDS-Hydro Power lansering i Oslo 9. april.

Ledergruppen i Agder Energi Vannkraft har bestemt at RDS-Hydro Power skal benyttes som standard i alle ledd, der det er mulig.

Bjørgulv Sverdrup Lund fra Agder Energi Vannkraft er svært positiv og på lanseringen hold han et innlegg om hvordan de nå planlegger å bruke RDS-Hydro Power i alle deler av selskapet det kan brukes. Sverdrup Lund oppfordret også leverandør og konsulentnæringen til å bli med videre.

Godt samarbeid

RDS-Hydro Power er utviklet av representanter fra Energi Norge og tolv av de største vannkraftprodusentene i Norge, med god hjelp fra internasjonale eksperter på denne typen strukturer og standarder.

– Det har vært fantastisk å se hvordan medlemmene i gruppen har sett de samme utfordringene og dratt i samme retning gjennom prosessen. Vi har hatt en rekke møter og workshops gjennom høsten og vinteren, med gode og konstruktive faglige diskusjoner. Jeg vil takke alle medlemmene av arbeidsgruppen for at de har stilt opp, avslutter Hviid Nielsen.

Før sommeren arrangerer Energi Norge også to praktiske introduksjonskurs for de som skal jobbe med RDS-Hydro Power. 

Meld deg på her:

Introduksjonskurs 23. og 24. april.
Introduksjonskurs 6. og 7. juni.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: