Energi Norge

Innhold

Klare for å teste vannkraftens nye digitale språk

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Maskinsal

Det blir viktig at leverandørene er innstilt på å støtte det nye felles digitale språket for alle delene av vannkraftproduksjonen. Foto: Sira-Kvina Kraftselskap

RDS-Hydro Power er vannkraftens nye felles digitale språk. Mest sannsynlig blir Agder Energi førstemann ut til å teste dette i en fullskala pilot.

Det har i lengere tid vært behov for å bygge opp et fleksibelt, presist og standardisert språk for vannkraften, og under Produksjonsteknisk konferanse (PTK) forrige uke ble RDS-Hydro Power presentert for første gang.

– Dette er en referansestruktur som går på tvers av systemer, fagfelt og dagens silo-strukturer for data og informasjon i vannkraften. I dag har vi en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner som vi bruker med sterkt varierende kvalitet, sier digitaliseringsrådgiver Martin Hviid Nielsen i Energi Norge.

Språket bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper og er utviklet av representanter fra Energi Norge og tolv av de største vannkraftprodusentene i Norge.

– Når man tar i bruk nye digitale systemer, i alle deler av vannkraftproduksjonen, er det behov for et felles språk. I dag er det en del rot i datastrukturene, og målet er å sette en standard for hvordan man kan rydde opp i dette ved hjelp av et felles språk, sier Hviid Nielsen.

Tester pilot

Nå er det også stor sannsynlighet for at Agder Energi blir førstemann ut til å teste det nye språket, allerede før den offisielle lanseringen. De har planer om å kjøre RDS-Hydro Power som en fullskala pilot på utbyggingen av Fennefoss.

– Ledergruppen hos oss har intensjoner om å benytte RDS-Hydro Power kodeplan som standard i alle ledd hvor det er mulig i fremtiden. Fennefoss-prosjektet kan brukes som pilot dersom valgt leverandør er innstilt på å støtte dette, sier seksjonsleder Bjørgulv Sverdrup Lund i Agder Energi Vannkraft.

Han forteller at dette er en del av en større digitaliseringsstrategi i selskapet og at det er viktig at leverandørene er med.

– Vi kjører nå et program med digitale initiativer som et koordinert utviklingsløp, og RDS-Hydro Power inngår derfor i en større helhet. Jeg mener at leverandørene må finne sin rolle i denne utviklingen og de må forberede seg på å levere tilpasset det behovet som nå kommer.

Lansering i april

RDS-Hydro Power kommer til å bli lansert på en temadag i Oslo 9. april. Her vil det bli gitt en innføring i det nye språket med eksempler på anvendelse.

– Jeg gleder meg veldig til lanseringen og håper å se så mange som mulig der. Dette er relevant for både kraftselskaper, konsulenter og leverandører av vannkraft, og aktører med interesse for digitalisering, sier Hviid Nielsen.

Det er også satt opp to introduksjonskurs. Les mer om kursene og meld deg på her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: