Energi Norge

Innhold

NVE trenger din hjelp til nytt avrenningskart

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Dam Grimsoset, Høyanger.

NVEs avrenningskart gir et estimat på årlig avrenning for hver kvadratkilometer i Norge. Foto: Simon Oldani, NVE

Aktører som har vannføringsdata oppfordres til å dele data til NVEs nye avrenningskart, som blant annet skal bidra til bedre verktøy for beregning av flom og lavvann i vassdrag uten observasjoner.

Avrenningskartet gjelder for perioden 1991-2020 og skal ferdigstilles i løpet av 2021. Energi Norge og NVE oppfordrer i den anledning aktører som har tilgang til vannføringsdata til å gi innspill og på den måten bidra til å minske usikkerheten og forbedre avrenningskartet.

Svar på undersøkelsen kan registreres her. Det tar cirka 5-15 minutter å svare på undersøkelsen og svarfristen er satt til 14. juni. Undersøkelsen krever ikke at man må laste opp tidsserier, metadata for tidsserier eller ha god kjennskap til de enkelte tidsseriene.

Avrenningskartet gir et estimat på årlig avrenning for hver kvadratkilometer i Norge og brukes til en rekke formål:

  • Beregning av flom og lavvann i vassdrag uten observasjoner
  • Grunnlag for beregning av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter
  • Hydrologisk grunnlag for ulike planleggings- og dimensjoneringsformål
  • Informasjon fra avrenningskartet blir brukt i NVEs analyseverktøy NEVINA som beregner flom og lavvann

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: