Energi Norge

Innhold

Spørsmål ved tilsyn med IKT-sikkerhet

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

En konsentrert mann ser på en skjerm. Illustrasjon

Digitalisering stiller nye krav til sikkerhet og beredskap, og fra høsten 2019 vil NVE gjennomføre tilsyn hos selskaper i bransjen. Foto: iStock

Skjerpede krav til informasjonssikkerhet gjør at NVE nå vil følge opp selskapenes arbeid gjennom tilsyn. Energi Norge anbefaler alle medlemmer å være forberedt på spørsmålene som stilles.

Digitalisering stiller nye krav til sikkerhet og beredskap, og 1. januar 2019 trådte NVEs reviderte beredskapsforskrift i kraft. I den nye forskriften stilles det blant annet krav om grunnsikring av alle digitale informasjonssystemer. Forskriften viser til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som nylig ble oppdatert med mindre endringer.

Les mer her: NVE skjerper kravene til digital sikkerhet

Spørsmål til tilsyn

Fra høsten 2019 vil NVE følge opp arbeidet blant annet ved å gjennomføre tilsyn hos selskaper i bransjen. Det er ønsket at selskapene er forberedt på spørsmålene som blir stilt under tilsynet, og at de gjennomgås internt i selskapet før tilsynsdagen.

Etter forespørsel fra Energi Norge har NVE allerede nå utarbeidet en del aktuelle revisjonsspørsmål. Spørsmålene finner du her.

NVE kan også stille tilleggsspørsmål utenom denne listen når det er nødvendig for å få en god forståelse av sikkerheten og samsvar med regelverket. NVE er åpne for kommentarer og innspill til disse spørsmålene.

Viktig arbeid

Energi Norge håper tilsynsspørsmålene også kan brukes aktivt i det løpende arbeidet med å heve IKT-sikkerheten i bransjen og kompetansen på dette viktige feltet.

Vi tilbyr også kurs i samarbeid med NSM og NTNU om grunnsikring og beredskapsforskriften hvor tilsynsspørsmålene berøres, og der vil også NVE være tilstede som en av bidragsyterne.

 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: