Energi Norge

Innhold

Ny ramme for utbygging av lønnsom vindkraft

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindmøller i solnedgang med fjell i bakgrunnen. Foto

I dag overleverte NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. Foto: Bjørn Iuell

NVE har i dag lagt frem forslag til en nasjonal ramme for landbasert vindkraft. Rammen skal legge til rette for langsiktig utbygging av lønnsom vindkraft, i tråd med regjeringens mål.

 

Nasjonal ramme for vindkraft ble overlevert av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag. Rammen er en oppfølging av energimeldingen og av regjeringens uttalte mål om utvikling av fornybar energi i Norge.

– Det er positivt at myndighetene ønsker å legge til rette for lønnsom utbygging av vindkraft. Energi Norge mener en aktiv klima- og industripolitikk, som fører til økt behov for elektrisitet, må ligge til grunn for ny vindkraftutbygging, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar energi i Energi Norge. 

Restriktiv plan

Siden NVE i 2017 fikk i oppgave å legge frem et forslag til nasjonal ramme for vindkraft, har det fortløpende blitt gjort tilgjengelig temarapporter som inngår i kunnskapsgrunnlaget om virkningen av vindkraft. Energi Norge vil berømme NVE for transparensen i prosessen så langt.

Nå foreligger også et kart over det NVE mener er de mest egnede områdene for vindkraft. Hensikten er å redusere konfliktene rundt ny vindkraftutbygging og legge til rette for mer effektive konsesjonsprosesser i den videre utviklingen.

– Forslaget er svært restriktivt når det gjelder areal. Vi vil nøye gå igjennom begrunnelsene for ekskluderingene av enkeltområder. I tillegg etterlyser vi at det etableres rutiner, praksis og regelverk som fører til mer effektiv behandling av konsesjonssøknader, sier Heløe. 

Viktig for klimaet

Norge har svært gode naturgitte forhold for både vindkraft og regulerbar vannkraft. Denne kombinasjonen samspiller perfekt i et fornybart kraftsystem, hvor det trengs fleksibel kraftproduksjon når vinden ikke blåser.

– Vindkraftteknologien har hatt en fantastisk utvikling og kostnadene fortsetter å synke. Vi forventer at norsk vindkraft vil kunne bygges på kommersielle vilkår når nye fornybaranlegg ikke lenger kan få støtte gjennom elsertifikater etter 2021, sier Heløe.

Han påpeker at dette forutsetter økt etterspørsel etter norsk fornybar elektrisitet ved at produksjonsveksten tas i bruk i klimaets tjeneste.

– Viktige tiltak er elektrifisering av transportsektoren, etablering av datasentre og vekst i kraftforedlende industri, samt at det gis økt tilgang til markedene i landene rundt oss, sier Heløe.

Må ikke bli hinder

– Rammen skal ikke erstatte konsesjonsprosesser i enkeltprosjekter. Det er viktig at alle prosjekter får en behandling som tar innover seg kunnskapsutvikling og teknisk-økonomisk utvikling, slik at rammen ikke blir til hinder for utvikling av lønnsomme prosjekter og vindkraftbasert industriutvikling i det som senere kan vise seg å være gode vindkraftlokasjoner, påpeker Heløe.

Olje- og energidepartementet har nå sendt forslaget ut på høring og legger i tillegg opp til flere regionale innspillsmøter frem mot sommeren. Energi Norge er en av høringsinstansene, og vil sende inn høringssvar før fristen som er satt til 1. august.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: