Energi Norge

Innhold

Opprustning av vannkraft engasjerer de unge

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Denne uken tok Energi Norge med seg Natur og Ungdom, og flere ungdomspartier, til Vamma kraftverk. Kraftverket har vært gjennom en stor oppgradering, noe som engasjerte ungdommene.

Besøket bestod i et introduksjonskurs om den norske fornybarnæringen og omvisning på Norges største elevekraftverk, som snart skal ferdigstilles etter en stor oppgradering.

– Vamma er et godt eksempel på hvordan et over hundre år gammelt kraftverk kan rustes opp uten nye naturinngrep, og på den måten produsere mer ren fornybar energi. Det er fint å kunne vise dette eksemplet til ungdommen, som både er opptatt av miljøhensyn og fornybar energi for fremtiden, sier myndighetskontakt Bendik Solum Whist i Energi Norge.

Oppgradering lønner seg

Hovedeier av Vamma er E-CO Energi, og kraftverksjef Tord Wethelund kunne meddele at det nye kraftverket snart er klart for åpning og at det skal være i drift til årets vårflom.

– Vamma blir mye bedre, anlegget blir større og vi får bedre slukeevne. På den måten kan vi utnytte mer av det vannet vi får gjennom året på kraftproduksjon, sa Wethelund til NRK Østfold som også var med på omvisningen. 

Se TV-innslaget på NRK Østfold her:

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, synes Vamma er et godt eksempel på hvordan Norge skal få mer fornybar energi uten å legge flere elver i rør.

– Vannkraften er viktig i et fornybart energisystem, men vi mener at man ikke skal bygge ut nye elver. Så da må man oppgradere de vannkraftverkene som allerede er bygget. Det er Vamma et kroneksempel på, for her skal du få 20 prosent mer strøm uten å bygge ut nye elver, sa Eiterjord.

Den unge og engasjerte lederen hadde også en oppfordring til politikerne som skal ta beslutninger om opprustning av vannkraften.

– Vi trenger flere eksempler som dette, og jeg håper politikerne vil legge til rette for at det lønner seg å oppgradere flere vannkraftverk.

Ungdomspartiene enige

Flere ungdomspartier var med på kraftverksbesøket, og også de synes det var interessant å lære mer om hvordan den norske vannkraften kan utnyttes bedre gjennom oppgraderinger.

– Vannkraften krever at man tar hensynet til klassisk naturvern og miljø, så det å se at vi har så stort potensiale i allerede utbygde vassdrag er veldig interessant, sa Malin Sviland i Unge Venstre.

Også AUF var glad for å få være med på omvisning i det nye kraftverket, ettersom dette er en sak som de jobber mye med.

– Dette er et godt eksempel på hva AUF ønsker å gjøre mer av, altså å bruke mer penger på å effektivisere de vannkraftverkene som er i bruk og oppdatere fra gammel til ny teknologi. I tillegg ønsker vi at dette kan bidra til at vi kan være en eksportnasjon av strøm og energi, sa Jan Halvor Endrerud i AUF. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: