Energi Norge

Innhold

Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Fjernvarme

Bruken av fjernvarme vokser raskest i byene og mest produksjon er det i Oslo, Trondheim og Bergen. Foto: Bård Gudim / Hafslund

Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. Den varme sommeren førte i tillegg til rekordproduksjon av fjernkjøling.

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 millioner kilowattimer (GWh). 

Stort mangfold

Samtidig som den nasjonale SSB-statistikken ble tilgjengelig, oppdaterte Norsk Fjernvarme sitt nettsted fjernkontrollen.no. Der kan kunder og andre interesserte se hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet. Nytt av året er at også hvilke kilder som brukes til fjernkjøling vises fram.

Omlag halvparten av all fjernvarme i Norge blir gjenvunnet fra spillvarmekilder, men bruken av bioenergi, varmepumper og overskuddselektrisitet er betydelig.

– Hva slags energikilder som brukes varierer fra sted til sted. Felles for alle stedene er at energien er kortreist. Fjernvarme utnytter energi som allerede er i området, sier Mellvang-Berg. 

Voksende kjølemarked

Produksjonen av fjernkjøling er fortsatt liten sammenlignet med fjernvarme, men etterspørselen vokser. Økningen i fjor kan forklares med den varme sommeren, men også en generell markedsendring.

– For mange næringskunder er kjøling like viktig som varme. Det er et signal de fleste fjernvarmeselskapene har tatt, sier Mellvang-Berg.

Det bygges derfor nå ut kjøleløsninger i mange fjernvarmeområder, gjerne basert på såkalt frikjøling fra sjøvann eller varmepumper.

Storbyene topper

Det er naturlig nok storbyene som topper listen fra fjernkontrollen.no over hvor det produseres mest fjernvarme i Norge, med Oslo, Trondheim og Bergen helt øverst. Lillestrøm, på plass ni, er ny på topp ti-lista i 2018.

– Disse byene har lenge lagt til rette for fjernvarme, og nå også fjernkjøling, som avlaster kraftnettet og frigjør plass til nødvendig elektrifisering, som for eksempel ladestasjoner for elbiler. Dette samspillet mellom kraft og urbane energi vil vi komme til å se mer av framover, sier Mellvang-Berg.

Les mer her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: