Energi Norge

Innhold

Vindkraft-utbyggingen på Frøya kan fortsette

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Vindpark i naturlandskap. illustrasjon

TrønderEnergi får fortsette sitt arbeid med vindkraftanlegget på Frøya. Foto: TrønderEnergi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ikke funnet grunn til å omgjøre vedtaket om å la TrøndrEnergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya.

Det innebærer at dispensasjonen kommunen ga i 2016 fortsatt gjelder. Det er dermed ingenting i veien for at selskapet kan starte opp igjen arbeidet, skriver departementet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Det er positivt at TrønderEnergi nå får fortsette arbeidet som var påbegynt. Når det er gitt konsesjon etter alle demokratiske og juridiske spilleregler, må både kommune og lokalsamfunn respektere dette. Ellers blir det umulig å bygge noe som helst i Norge – enten det er veier, kraftlinjer eller industri, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Årelang støtte fra kommunen

På Frøya er det skapt inntrykk av at lokaldemokratiet er overkjørt av vindkraftutbyggeren i konsesjonsprosessen. Det stemmer ikke. Kommunen har støttet prosjektet aktivt i 17 år og uttalt seg positivt i alle høringsrunder. Antall vindmøller er redusert fra 63 til 14 i dag. Møllene er blitt høyere, men samlet naturinngrep er blitt mindre.

Også NHO har tidligere uttalt seg om saken:

– Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at lokale demonstranter stoppet byggearbeidene i april.

Unngå tvil i tilsvarende saker

Departementet har ikke tatt stilling til selve vindkraftanlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier statsråd Monica Mæland.

Saken har reist enkelte spørsmål som er av betydning også for andre vindkraftprosjekter. Vi håper departementets behandling av saken kan bidra til at det ikke oppstår tvil i tilsvarende saker, skriver KMD i meldingen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: