Energi Norge

Innhold

Veileder, Fornybar produksjon

Publisert

Veileder vannkraftutbygging

Advokatfirmaet Thommessen har utviklet en veileder som skal gi kraftprodusenter og eiere av kraftproduksjonsvirksomhet en oversikt over hvilke regelverk som regulerer forholdet mellom utbyggere og kommunale myndigheter i forbindelse med planlegging og utbygging av nye vannkraftprosjekter.

Hensikten er videre å gi praktisk veiledning i hvordan man bør forholde seg til kommunale myndigheters ønsker og krav om ulike ytelser på ulike stadier i forbindelse med utbygging og drift av vannkraftanlegg