Energi Norges oppdrag er å fremme fornybarnæringens konkurransekraft, for å øke grønn norsk verdiskaping. For å få til dette vil forskning, innovasjon, kompetanse og teknologiutvikling bli avgjørende.
 

Energi Norges forsknings- og innovasjonsstrategi

 • Gjennom et felles løft for elektrifisering bidra til ny industri, verdiskaping og innovasjon, slik at Norge kan bli et av de mest innovative landene i Europa.
 • Påvirke rammebetingelser og forskningspolitikken både nasjonalt og internasjonalt, for å fremme fornybarnæringens konkurransekraft og øke grønn norsk verdiskaping
 • Skape allianser i forskningsmiljøene og være en pådriver for at forskningen er relevant
 • Synliggjøre bransjen som nyskapende og innovativ
 • Påvirke næringspolitiske rammebetingelser gjennom faktabasert kunnskap
 • Pådriver for fellesfinansiert forskning og innovasjon innen fornybar energi, kraftsystem og marked
 • Pådriver for at bransjen tar i bruk ny teknologi og standardiserer prosesser for å gjøre bransjen mer effektiv

Hva kan Energi Norge tilby?

Energi Norge representerer over 300 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Ved å stå sammen om forskning og innovasjon vil alle i bransjen kunne tilegne seg ny kunnskap for økt effektivitet og verdiskaping. Over 60 bedrifter deltar i ulike fellesfinansierte prosjekter i samarbeid med Energi Norge. I tillegg har Energi Norge mange FoU-prosjekter med næringspolitisk vinkling.

 • Vi har lang erfaring som prosjekteier av innovasjonsprosjekter for næringslivet
 • Vi har et solid opparbeidet nettverk og kan være en sentral aktør i ulike forskningsprosjekter
 • Vi har dedikerte rådgivere innenfor forskningsområdene energisektoren jobber med
 • Vi kan formidle forskningsresultater gjennom kurs og konferanser, veiledere og resultater som gjøres tilgjengelig
 • Vi kan bidra til at bransjen tar i bruk forskningsresultater gjennom å samarbeide om piloter og demonstrasjoner
Energi Norge er partner i følgende Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Energi Norge deltar i flere FMEer, som alle skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

 
Energi Norge sitter i styret, har fagrepresentanter i arbeidspakkene og koordinerer våre medlemmers deltakelse.
Energi Norge sitter i styret og har fagrepresentanter i arbeidspakkene.
Energi Norge har fagrepresentanter i relevante arbeidspakker.
Energi Norge er partner.
Energi Norge er partner i følgende forskningsinstitutt og -senter
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: