Batteri som spenningsstøtte for nettselskap

Nettselskapene vil benytte batterier som forsterkning i nettet. Batterier kan være alternativ til nettforsterkning for å bedre spenningskvalitet eller redusere makseffekten.

Eier: Energi Norge

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt for næringslivet, med støtte fra forskningsrådet

Utførende: SINTEF Energi

Deltakere: Agder Energi Nett, Arva, BeyonderElvia, Hydro Energi, Lede, Lyse ElnettPixii, Stannum, Statsbygg

Varighet: 2021 - 2024

Budsjett: 10,9 millioner kroner

Status: Pågående

Mål

Å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er den mest samfunnsøkonomisk rasjonelle løsningen.

Bakgrunn

Batterier er en langt mer forutsigbar fleksibilitetsressurs for nettselskapet enn sluttbrukerfleksibilitet. Og batterier kan være alternativ til nettforsterkning for å bedre spenningskvalitet eller redusere makseffekten. Uavhengig av hvem som eier og styrer batterier som skal yte tjenester til et nettselskap, bør nettselskapet ha kunnskap og metodikk for praktisk planlegging og prosjektering, eller for spesifisering og forhandling om fleksibilitetsytelser fra tredjepart.

Nyvinning

Styresystem og kostnad/ytelsesoptimering for flertjeneste funksjon (fleksibilitet, forbedret spenningskvalitet, økt egenproduksjon for plusskunde, redusert nettleie for nettkunde).