Klima- og miljøavtrykk fra nettvirksomhet

Utvikle retningslinjer for vurdering av miljømessig bærekraft for nettselskaper.

Eier: Energi Norge

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt for næringslivet, med støtte fra forskningsrådet

Utførende: NORSUS (Hovedutførende), NMBU og Geodata

Deltakere: Agder Energi Nett, BKK Nett, Elvia, Lede, Tenio TN.

Varighet: 2021 - 2023

Budsjett: 8,9 millioner kroner

Status: Pågående

Mål

Å utvikle et rammeverk til nettselskapene for beregning og dokumentasjon av miljømessig bærekraft.

Bakgrunn

Et felles rammeverk for nettmonopolene vil være en forutsetning for å senere å kunne inkludere miljøprestasjoner i den økonomiske reguleringen av dem.

Nyvinning

Et rammeverk som skal kunne brukes til å forberede og sammenstille dokumentasjon til bruk i f.eks miljødeklarasjoner, LCA-vurderinger, klimagassregnskap, samt andre relevante standarder/guidelines for miljødokumentasjon. Prosjektet skal også bringe nettselskapene i tettere dialog med leverandører av tekniske løsninger for diskusjon og harmonisering av forståelse og språk for miljømessig bærekraft.

Prosjektet skal se på følgende forhold: 

  • Kvantifisere arealbruk og arealendringer og identifisere miljøindikatorer 
  • Lage indikatorer for vurdering av miljøpåvirkning  
  • Kartlegge materialbehov, levetid, tap og avhending 
  • Utvikle overordet analysemetode for vurdering av miljømessig bærekraft av distribusjon av elektrisitet 
  • Utvikle retningslinjer for vurdering av miljømessig bærekraft for nettselskaper