Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Digitalisering: RDS-Hydro Power

RDS-Hydro Power er en ny referansestruktur for vannkraften, basert på internasjonalt anerkjente standarder som er tilpasset vannkraftens behov. Den kan brukes på tvers av systemer, fagfelt og dagens silo-strukturer for data og informasjon.

Prosjekteier: Energi Norge

Utførende konsulentmiljø: Systems Engineering

Varighet: 2018 – 2019

Resultater: RDS-Hydro Power er første generasjon av et objektreferansesystem for vannkraftproduksjon, basert på de internasjonalt anerkjente standardene IEC 81346. Grunnlaget fra RDS-prosjektet i regi av Energi Norge er spilt inn til ISO, og det pågår nå en prosess under ISO for å etablere den neste internasjonale standarden for power systems. For mer informasjon om den pågående prosessen ta kontakt med Martin Hviid Nielsen.

Mål

Målet til RDS-Hydro Power er å erstatte alle de ovenstående "språkene" og fungere som bro for bransjens digitale plattformer for dokumentasjon, signaler og vedlikeholdssystemer.

RDS-Hydro Power er utviklet av en arbeidsgruppe med representanter fra Energi Norge og tolv av de største vannkraftprodusentene i Norge, med støtte fra svensk vannkraft. Den følger IEC/ISO81346, en standard som allerede er internasjonalt anerkjent og i bruk i en rekke andre sektorer som bygg, flyindustrien, skip osv. Prinsippene er internasjonalt anerkjente og fungerer på tvers av fagområder og disipliner.

Bakgrunn

I vannkraften i dag har vi en rekke forskjellige referansestrukturer og kodeplaner som vi bruker med sterkt varierende kvalitet:

  • RDS-PP (en viderutvikling av KKS) som er under revisjon af ISO
  • EBL-kodeplan er ikke oppdatert og inneholder en rekke svakheter og er et særnorsk system som møter en stadig mer internasjonal leverandørnæring.
  • NEK 321- 322 har blitt trukket tilbake av Norges elektrotekniske komité (NEK)
  • En rekke leverandørspesifikke og/eller utviklerspesifikke systemer.

Denne situasjonen vanskeliggjør den fremtidige innhenting og utnyttelsen av data. Digitaliseringen av bransjen forutsetter struktur, orden og standardisering av informasjonen vår. 

Presentasjon av RDS-Hydro Power