FoU koordineringsforum for nettselskapene

Gjennom FoU koordineringsforum for nettselskapene blir alle nye ideer til fellesfinansierte FoU-prosjekter diskutert og prioritert. Forumet ledes av Energi Norge.

FoU koordineringsforum for nettselskaper

Energi Norge inviterer nettselskaper, samt Statnett, Smartgridsenteret og REN til koordineringsmøter for å gå gjennom og prioritere forslag til nye fellesfinansierte FoU-prosjekter. Det etterstrebes å forankre nye prosjekter i Smartgridsenterets FoU-strategi for nettselskap, demoplanen til Demo Norge og arbeidsplaner i FME CINELDI.

Koordineringsforumet har laget et årshjul som viser aktivitetene forumet har gjennom året. Det starter med en utvikling av felles utfordringer og muligheter i februar, og avsluttes med søknader til forskningsrådet i september året etter.

Årshjul 2021:
Januar
Konsolidering/drøfting av KSP-prosjekter for 2021 og nye fokusområder for IPN.
Januar-desember
Løpende frist for innsendelse av IPN-forslag. Forslag sendes til ks@energinorge.no på powerpoint mal som fås ved henvendelse til samme epost. 
April
Konsolidering/drøfting av IPN forslag mottatt innen utgangen Q1
Juni/august
Konsolidering/drøfting av IPN forslag mottatt Q2
31. oktober
Frist for KSP-forslag for søknad 2022