Forskningssøknad: Tilstands- og levetidsvurdering av elkraftanlegg

Prosjektet vil spesifisere relevante tilstands-, feil- og aldringsdata for viktige komponenter i elkraftanlegg, samt hvordan de kan måles. Prosjektperiode:

Om prosjektet:

Med bakgrunn i driftserfaring og komponentkunnskap vil dette prosjektet identifisere relevante data om tilstand, feilmoder og aldring for en felles nasjonal innsamling. Use case og algoritmer for vurdering av anleggenes tilstand og levetid som utnytter dataene vil utvikles, slik at antall feil kan reduseres og iboende levetid for elkraftkomponentene bedre utnyttes.