Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Forskningsrådet støtter viktig vannkraftprosjekt

Nyhet, Forskning

Publisert

Vannkraftmagasin omkranset av fjell. Foto

Nytt forskningsprosjekt med støtte fra Forskningsrådet skal ivareta god balanse mellom lokalt miljø og vannkraft. Foto: NTE

Et forskningsprosjekt som skal ivareta god balanse mellom lokalt miljø og den regulerbare vannkraften får 5,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Energi Norge er ansvarlig og skal administrere prosjektet.

– Dette er et viktig prosjekt for vannkraftnæringen. Virkninger av miljørestriksjoner er vesentlige, og det er avgjørende å få en samlet oversikt over dette. Vi er svært glade for at prosjektet er blitt prioritert med tildeling fra Forskningsrådet, i tillegg til den betydelige finansieringen fra en rekke kraftselskaper, sier rådgiver Solgun Furnes i Energi Norge.

Prosjektet Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystemet vil administreres av Energi Norge som er prosjektansvarlig, mens SINTEF Energi leder forskningsarbeidet.

Miljøpåvirkning

Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om samlede virkninger for kraftsystemet, ved revisjon av vilkår for vannkraftproduksjon.

– Forskningsinnholdet vil være knyttet til svært komplekse analyser med flermarkedsmodellering i kombinasjon med detaljert modellering av vannkraftsystemet og dets restriksjoner. For å få til dette vil SINTEF Energi bruke forskningsmodellene FANSI og PRIMOD. Et ytterligere resultat fra prosjektet vil derfor være mer velprøvde og robuste modeller egnet for analyse av fremtidens kraftsystem med mye ikke-regulerbar kraftproduksjon, sier forsker Ingeborg Graabak i SINTEF Energi.

Prosjektideen skapte stor interesse i bransjen og ti kraftprodusenter, samt Statnett, Energi Norge og NVE, støttet søknaden. Ytterligere en kraftprodusent meldte sin interesse etter at søknaden var sendt inn.

– Resultatene fra prosjektet vil gi viktig kunnskap for å ivareta god balanse mellom lokalt miljø og regulerbar vannkraft i det framtidige fornybare kraftsystemet i Norge, Norden og Europa. Gjennomføring av vanndirektivet og de mange aktuelle revisjonssaker der miljøforbedringer skal vurderes vil få et bedre beslutningsgrunnlag gjennom prosjektet, sier næringspolitisk rådgiver Geir Taugbøl i Energi Norge.

Oppstart etter jul

Det ble søkt om 7,3 millioner kroner i støtte til prosjektet, dette beløpet ble redusert av Forskningsrådet til 5,7 millioner kroner. Energi Norge skal nå se nærmere på hva dette vil bety for innhenting av manglende finansiering eller justering av prosjektinnholdet.

Arbeidet med den formelle etableringen og oppstart av prosjektet vil starte over jul.

– Nå ser vi frem til tre års samarbeid mellom de deltagende selskapene, energiforvaltningen og SINTEF Energi om å frembringe nyttige forskningsfunn, avslutter Furnes.

Om prosjektet:

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystemet

Type prosjekt og program: Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN-prosjekt) med støtte fra Norges Forskningsråd. Program EnergiX.

Eier og prosjektansvarlig: Energi Norge, ved Solgun Furnes.

Hovedutførende og FoU-ansvarlig: Sintef Energi, ved Ingeborg Graabak.

Varighet: 3 år, med oppstart 1. januar 2020.

Finansiering: Deltagerne og Norges Forskningsråd

Deltagere: Statkraft, NTE Energi, Agder Energi vannkraft, TrønderEnergi, E-CO Energi, Eidsiva Vannkraft, Hydro Energi, SFE Produksjon, Sira Kvina Kraftselskap, BKK Produksjon, Energi Norge, Statnett, Skagerak Kraft, Energiforsk AB og NVE.

Budsjett: 13-14,6 millioner kroner.

Status: Under oppstart.

Ønsker ditt selskap å delta? Ta kontakt med sf@energinorge.no.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: