Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Skal finne rettferdige energiløsninger

Nyhet, Strømnett, Forskning

Publisert

Fire mennesker som smiler. foto

To nye sentre har fått status som forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Fra venstre olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Asgeir Tomasgard ved NTNU, Tanja Winther ved UiO og John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd. Foto: NTRANS

Forskningssenter på NTNU får 300 millioner kroner til å forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Rettferdig og demokratisk omstilling blir en viktig del av arbeidet.

På Energiforskningskonferansen i slutten av mai kunngjorde olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg at to nye sentre får status som forskningssentre for miljøvennlig teknologi (FME). Ett av disse er Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (NTRANS) ved NTNU, hvor Energi Norge er partner sammen med blant andre Statkraft og BKK.

Viktige spørsmål

– Det er gledelig at NTRANS blir ny FME. Vi har stor tro på at dette senteret vil kunne gi oss svar på viktige spørsmål i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Det er Olje- og energidepartementet som finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet, hvorav NTRANS er tildelt 104 millioner kroner. I tillegg vil de få finansiering fra brukerpartnere og forskningsinstitusjoner, og dermed en totalsum på cirka 300 millioner kroner.

– Vi synes det er bra at NTRANS skal jobbe tett opp mot de tekniske FMEene som HycroCen, Cineldi og Zen, som Energi Norge allerede er med i. I tillegg er det positivt at de legger stor vekt på å utvikle brukercase, ved hjelp av kortere analyser, i tettere samarbeid med utfordringer som bedriftene har, sier Totland.

Rettferdig omstilling

NTRANS skal forske på rollen til energisystemet i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Dette skal de gjøre ved å bygge et kunnskapsgrunnlag for veien mot, og konsekvensene av, dyp og hurtig energiomstilling for ulike grupper i samfunnet. En viktig del av dette arbeidet er å finne ut hvordan omstillingen kan gjøres rettferdig og demokratisk, samtidig som den gir næringslivet muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser.

– Når vi ser på debatten som foregår nå om for eksempel vindkraft, kabler eller bompenger så er det ekstra viktig at forskningssentre som NTRANS, som uavhengige institusjoner, finner fakta som ikke er drevet av særinteresser. Spesielt gjelder dette på områder hvor endringen krever politiske avgjørelser. Det å ha forskere som ser på hva som er fordeler og ulemper og ikke er farget av egne interesser, kan bidra til en mer nyansert debatt, sier senterets ene nestleder Mette Bjørndal i en pressemelding.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: