Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Produksjon

For å optimalisere energiproduksjonen må forskere, kraftprodusenter og teknologileverandører samarbeide for å finne nye og innovative måter å drifte og vedlikeholde energiproduksjonen på, både innen vann, vind, varme og sol.

Pågående forskningsprosjekter

Ferdige prosjekter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: