Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Høringssvar: Digital 21

Les Energi Norges høringssvar med innspill til Digital 21 (juni 2019).

Last ned høringssvaret