Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Innspill: Hydrogenstrategi

Les Energi Norges innspill til Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet om helhetlig hydrogenstrategi (februar 2019).