Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Høringssvar: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Les Energi Norges høringssvar til langtidsplan for forskning og høyere utdanning (januar 2019).