Innhold

Dokument, HMS

Publisert

HMS-plakat

Plakaten "Helse, miljø og sikkerhet et lederansvar" er et nyttig verktøy for systematisk HMS-arbeid. Den er utarbeidet for medlemmene av Energi Norge.

God HMS-ledelse innebærer å:

  • ANSETTE LEDERE som har tydelig og offensiv holdning til HMS
  • HA ET REELT ønske om forbedring av HMS - nivået og vise dette
  • SE PÅ HMS som en investering i liv, helse og bedre arbeidsprosesser som øker verdiskapningen
  • VÆRE SYNLIG som leder og delta på arenaer der de ansatte er. Husk at du som lederer et eksempelpå dette
  • INVOLVERE ARBEIDSTAKERNE og skape åpenhet og medvirkning. Dette gir deg et bedre bildeav den egentlige situasjonen og behovene i bedriften
  • SØRGE FOR Å STIMULERE ansatte til å melde fra om uønskedehendelser og farligeforhold, og alltid følge dette opp
  • VÆRE TYDELIG på arbeidstakersitt ansvar
  • FØLGE OPP at det er samsvar mellom ord og handling i bedriften
  • ALLTID BELØNNE den atferd du ønsker å fremme, og gjøre dette synlig og kjent. Det du gir fokus får du mer av!
  • SØRGE FOR AT BEDRIFTEN driver et systematisk HMS - arbeid. Ta initiativ og etterspør resultater!

Last ned plakaten