Innhold

Leders verktøykasse

Leders verktøykasse er – i tillegg til bruk i kurset likehel.no – en samling ledelsesverktøy ledere kan benytte for å bli bedre til å planlegge og snakke med sine ansatte om sikkerhet i det daglige.

Innholdet i verktøykassen blir benyttet i opplæringsprogrammet, gjennom praktiske øvelser, caser og tester. Kursdeltakerne skal få utdelt materiellet ved kursstart av del én og to, og eventuelt del tre hvis det legges opp til et tredagers kurs.

Last ned og skriv ut alt kursmateriellet før kurset, og legg det i mapper til tilhørende kursdag til hver enkelt kursdeltaker. Se kursveileder for fordeling av kursmateriell.

Andre bruksområder

Verktøykassen kan også benyttes i andre sammenhenger, som for eksempel som en proaktiv oppfølging for ledere og toppledergruppen. Testene, figurene, nullvisjonstabellen, prinsippene for forebygging, arbeidsanalysen og modenhetsstigen kan blant annet brukes i leders avdelingsmøter for å igangsette diskusjoner knyttet til sikkerhet. Det kan også benyttes til å "sjekke ut" hvor langt avdelingen er kommet i nullvisjonstankegangen.