Innhold

Hva er nullvisjonen?

Nullvisjonsfilosofien baserer seg på tankegangen om at alle ulykker og skader kan forebygges gjennom sikker planlegging, kommunikasjon, læring og praksis.

Hvordan kan nullvisjonsfilosofi forstås og hvordan kan du integrere den i sikkerhetsarbeidet i din bedrift?

Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen

For å oppnå dette, må det etableres en sikkerhetskultur. Begrepet er rettet mot organisasjoners evne til å styre sikkerhet. Det eksisterer mange ulike definisjoner av begrepet, men et fellestrekk er at de refererer til kultur som noe som skapes og deles innad i grupper. Sikkerhetskultur defineres ofte som "The way we do things around here" (Guldenmund 2000).

Energi Norge har i samarbeid med medlemsbedriftene utarbeidet en bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen – kalt "Skadefri arbeidshverdag". Visjonen er null arbeidsskader og målet er å redusere arbeidsskader og fraværsdager med 15 prosent årlig.

På denne siden finner du kursheftet "Nullvisjon", som beskriver hvordan bedrifter i næringen kan benytte filosofien og overføre det til den praktiske hverdagen. Brosjyren inneholder også et verktøy for å egenevaluere bedriftens, enhetens eller avdelingens ståsted, slik at dette kan brukes til å fasilitere diskusjoner og samtaler om sikkerhet.