Innhold

Opplæringsprogram for sikkerhet

Formålet med opplæringsprogrammet likehel.no er at ledere i kraftnæringen skal bli bedre til å planlegge og snakke med egne ansatte slik at sikkerhet blir en integrert del av hverdagen.

Lederne skal forstå betydningen av sin rolle for å bygge en god sikkerhetskultur og skape gode læringsprosesser for sikkerhet. Disse læringsprosessene skaper en helhetlig tilnærming til endringer og forbedringer i bedriften.

Opplæringsprogrammet er hovedsakelig rettet mot mellom- og linjeledere, men kan også benyttes av toppledere og ansatte.

Her finner du kursveileder og -presentasjon, samt annet kursmateriell.