Kraftnæringens HMS-visjon

Fagartikkel, HMS

Publisert

Energi Norge vil sette som mål at alle medlemmene skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø.

Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn og for grønn vekst og nye arbeidsplasser innen næringslivet.

Arbeidet med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet utgjør grunnmuren for at fornybarbransjen skal lykkes med sin visjon og samtidig skape god lønnsomhet. Det gjøres i dag svært mye godt arbeid i bransjen innen HMS.

Energi Norge ser likevel ingen grunn til at bransjen ikke skal strekke seg lenger og gå i front. Energi Norge har derfor satt som mål at fornybarbransjen skal være best på HMS i Norge.

Dette er et ambisiøst, men langt fra umulig mål. Men det vil kreve innsats, og målrettet arbeid over tid. I dette målet ligger det både en mulighet for de som allerede er gode til å bli enda bedre, men også et sterkt ønske om alle medlemmer skal løftes opp til et solid nivå på HMS. Det innebærer ikke bare fravær av målbare elementer som ulykker, hendelser og sykefravær. Men like viktig, tilstedeværelse av aktiviteter og tiltak som øker de ansattes livskvalitet og sikrer at fornybarbransjen er en trygg og helsefremmende arbeidsplass.

Dette gjenspeiles i visjonen:

I Fornybar skal det være trygt å jobbe. Alle skal komme glade og friske hjem

  1. HMS-strategi Energi Norge

    Fornybarnæringens visjon er at Norge skal ta en global lederrolle som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn og for grønn vekst og nye arbeidsplasser innen næringslivet. (2021)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt