HMS eller SHA?

Fagartikkel, HMS

Publisert

bildet av mann med hjelm i kraftstasjon

Utbygging av Rånåsfoss III. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Arbeidstilsynet har utarbeidet informasjon som forklarer forholdet mellom SHA-begrepet og det mer innarbeidede begrepet HMS.

Vedlegget "Begrepsoppklaringer" til høyre, gir en innføring i forskjellen mellom HMS og SHA.

Ny Byggherreforskrift trådte i kraft 1. januar 2010, og setter klare krav til at byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Presentasjonen fra Arbeidstilsynet nedenfor, gir også en nyttig informasjon om byggherrens ansvar.