Veileder for kjentmenn

Fagartikkel, HMS

Publisert

Bilde av mann som går inne i Vamma kraftverk

Foto: Bård Gudim / Hafslund ASA

Energi Norge har utarbeidet en veileder om bruk av kjentmenn i bedriftenes brannberedskap.

Veilederen skal være et bidrag i bedriftenes eget arbeid med krav, rutiner, retningslinjer og instrukser for arbeid en kjentmann skal ha mulighet til å utføre.

Rollen som "kjentmann" er opprettet for å bidra til et godt samarbeid med brannvesenet. Kraftnæringen er tjent med personell som innehar slik kompetanse, samt at brannvesen vil kunne ha en sikkerhet i disse personene ved hendelser der det er behov for veiledning. En kjentmann skal ha evne og kunnskap til å kunne utføre definerte arbeidsoppgaver ved hendelser som brann og evakuering.

Energi Norges veileder inneholder forslag til helsekrav og fysiske krav som kan stilles til kjentmenn, deres kompetanse om stasjonene de skal operere i, og opplæringen de skal gjennomgå etter bestått helseundersøkelse og en fysisk test. I tillegg gir veilederen informasjon om diverse relevante regler.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: