Veiledning om elektromagnetiske felt klar

Nyhet, HMS

Publisert

Energimontør i står en strømmast og arbeider. Foto

Arbeidstilsynet har nå utarbeidet en veileder for direktivet om elektromagnetiske felt. Dette er noe Energi Norge har etterspurt. Foto: Eidsiva Energi

En veiledning for direktivet om elektromagnetiske felt er nå lagt ut på Arbeidstilsynets hjemmesider. Energi Norge har etterspurt en slik veiledning.

Rådsdirektiv 2013/35 fra EU ble ferdigstilt 26. juni 2013 og skal implementeres i norsk regelverk innen 1. juli 2016. Direktivet inneholder minimumskrav til tiltaks- og grenseverdier samt krav om helseundersøkelser for arbeidstakere som eksponeres for elektromagnetiske felter ved arbeid nær eller på spenningssatte anlegg. Elektromagnetiske felter finnes rundt alle strømførende ledninger og elektrisk utstyr.

I 2015 sendte Arbeidstilsynets ut på høring et forslag til forskrift som skulle implementere direktivet. Fornybarnæringen uttrykte misnøye med at forskriften skulle fastsettes ved årsskiftet 2015/2016 uten at veiledning til direktivet var gjort tilgjengelig. Dette ble tatt til etterretning og forskriften ble derfor utsatt.

Har ventet på en veileder

Nå er det utarbeidet en veiledning som er tilgjengelig på Arbeidstilsynets hjemmesider. Veiledningen gir en del anbefalinger om grenseverdier og hvordan feltene påvirkes i de ulike frekvensområdene. Veiledningen gir også noen føringer om hva arbeidsgivere skal ha kjennskap til når det gjelder elektromagnetiske felt.

Dette er blant annet:

  • Hvilke arbeidstakere dette spesielt angår.
  • Hvilket utstyr og hvilke arbeidsprosesser som danner elektromagnetiske felt av en slik styrke.
  • Hvilke helseeffekter som kan opptre.
  • Hva slags opplæring og informasjon arbeidsgiver bør gi.
  • Hvilke tiltak arbeidsgiver bør utføre for å redusere og dermed beskytte mot eksponeringen.
  • Hvilke tiltaks- og grenseverdier som gjelder.

Gir føringer rundt helseundersøkelser

Et av kjernespørsmålene i høringsprosessen var kravet om helseundersøkelser dersom man hadde blitt eksponert for elektromagnetiske felter og hva disse skulle bestå i. Veiledningen gir en del føringer på dette området, og det skal blant annet foretas en helsesamtale hvor arbeidstakeren bl.a. bør stilles følgende spørsmål:

  • Hva slags utstyr han/hun arbeider i nærheten av.
  • Hvor tett han/hun er på utstyret.
  • Eventuelle akutteffekter slik som rødme/prikninger, brannskader, synsforstyrrelser og svimmelhetsopplevelser.

Last ned veilederen her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: