Krav om elektronisk oversikt på byggeplasser

Nyhet, HMS

Publisert

Hjelm og anleggstegning

Fra 1. juli stilles det krav til elektronisk føring av oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser.

Fra 1. juli stilles det krav til elektronisk føring av oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser. Endringen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, som Energi Norge og fornybarnæringen tar på største alvor.

De elektroniske oversiktslistene skal blant annet inneholde HMS-kortnummeret, navn og fødselsdato for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplasser, og gjøres tilgjengelig for arbeidsgiver, verneombud, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

– Det stilles krav til at byggherren skal føre og kontrollere oversiktslisten daglig. Når det er sagt, stilles det ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i, så en enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel kan være tilstrekkelig, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Veileder om økonomisk kriminalitet

Endringen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

– Energi Norge er opptatt av å forebygge arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet og har derfor utarbeidet en veileder om tematikken, sier Benestad Astrup.

Veilederen inneholder en beskrivelse av de vanligste typene økonomisk kriminalitet, og potensielle risikoområder. I tillegg har den fokus på forebygging, der bedriftenes egne etiske retningslinjer, varslingsrutiner, risikoanalyse og leverandørkontroll er viktige temaer.

– Økt digitalisering skaper muligheter for mer effektiv drift, bedre kundeløsninger og styrket beredskap, men medfører samtidig eksponering for nye trusler, slik som ulike former for økonomisk kriminalitet. Det er viktig å være i forkant for å redusere risikoen for at våre virksomheter blir rammet. Derfor håper vi mange selskaper vil ta veilederen i bruk, sier Benestad Astrup.

Last ned veilederen

  1. Modeller for kompensasjon for høye strømpriser

    Notatet går gjennom ulike måter å utbetale kompensasjon for økte strømkostnader til husholdningene. Modellene som er skissert, er ikke gjensidig utelukkende, man kan for eksempel både sette en øvre inntektsramme for kompensasjon og differensiere kompensasjonen i forhold til både husholdningsstørrelse og boligtype.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: