Kreosot fortsatt tillatt til stolpeimpregnering

Nyhet, HMS

Publisert

strømstolper

Tillatelsen for bruk av kreosot til impregnering av strømstolper som utløper i 2018, har nå blitt forlenget. Foto: Camilla Granheim

Miljødirektoratet har forlenget tillatelsen til å bruke kreosot til treimpregnering av strømstolper. Samtidig forskes det på alternativer, i regi av Energi Norge.

– Den nåværende tillatelsen til bruk av kreosot utløper i 2018, og ettersom det per i dag ikke finnes gode alternativer til kreosotimpregnerte strømstolper, er vi glade for at tillatelsen er forlenget, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Miljødirektoratet har vurdert bruken av kreosotprodukter til bruk i treimpregnering og hargodkjent bruk til enkelte bruksområder, deriblant stolper til overføring av elektrisitet og telekommunikasjon. Godkjenningen gjelder kun om treverket skal kunne impregneres i Norge.

Forsker på alternativer

Kreosot – som har blitt brukt til impregnering av trevirke for å forhindre råte siden slutten av 1800-tallet – inneholder stoffer som er helse- og miljøskadelige. Bruken av kreosotolje og kreosotbehandlede materialer er derfor strengt regulert, og det har vært knyttet spenning til om tillatelsen ville bli forlenget.

– Siden det enn så lenge ikke finnes noe alternativ til kreosotimpregnerte strømstolper, er vi opptatt av at bransjen følger de retningslinjer som finnes, både for oppbevaring før montasje og ikke minst etter bruk. Samtidig forskes det på alternative komposittmaster, sier Møller.

Dette gjøres blant annet gjennom FoU-prosjektet "Komposittmasters pålitelighet og miljøpåvirkning" i regi av Energi Norge. Prosjektet skal etter planen avsluttes innen utgangen av 2017.

– Vi håper kompositt kan bli et alternativ i fremtiden, avslutter Ulf Møller.

Miljødirektoratet skriver at kreosot som biocidaktivt stoff skal vurderes av Storbritannia fra 2018, og  at vurderingen vil være viktig for kreosots framtid som treimpregneringsmiddel. Her vil også bestemmelser for bruk av kreosotbehandlet treverk bli vurdert.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: