Flere rapporterer inn uønskede hendelser

Nyhet, HMS

Publisert

Folk i arbeid med utbyggingen av kraftverket Lysebotn 2.

Kraftnæringens HMS-statistikk for 2018 er klar. Den viser positiv utvikling i innrapportering av uønskede hendelser. Foto: Kristofer Ryde

HMS-statistikk for kraftnæringen i 2018 viser at næringen har blitt flinkere til å rapportere inn uønskede hendelser. Samtidig er det skuffende at skadetallene ikke har gått mer ned.

Nøkkeltallsrapporten utarbeides årlig av Kantar TNS på oppdrag fra Energi Norge. Årets statistikk ble presentert under HMS-konferansen i Stavanger denne uken. 


– Vi er fornøyd med at årets statistikk viser at medlemmene har blitt flinkere til å rapportere inn uønskede hendelser. Det kan være et resultat av økt fokus på innrapportering ute hos selskapene, noe som igjen kan bidra til at terskelen blir lavere for å melde fra om hendelser, sier HMS-rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge.

Antall rapporteringer om uønskede hendelser per ansatt økte fra 1,68 i 2017 til 2,03 i 2018. Bransjens langsiktige mål er 3,0 per ansatt, dette fordi denne typen rapportering bidrar til å bevisstgjøre ansatte på viktigheten av å melde fra og dermed unngå uønskede hendelser.

Stabile skadetall

I kartleggingen for 2018 er det totalt registrert 123 skader som har medført fravær. Dette er en svak oppgang fra 2017 hvor det ble rapportert inn 121 skader. Som tidligere år er det i nettselskapene at antallet skader er høyest, denne gangen med 74 skader.

– Det er skuffende at skadetallene ikke går ned. Målet er 15 prosent nedgang i året, og det er vi langt fra å klare. Energi Norges styre vedtok i 2014 er visjon om null skader i næringen, så vi vil fortsette å jobbe videre med sikkerhetskulturen og det langsiktige arbeidet med nullvisjonen, sier Reitan.

I statistikken for 2018 er det allikevel registrert en nedgang i skader med og uten fravær, per million arbeidstimer (H2-verdi). Tallet er nå 10,4, en nedgang fra 11,1 i 2017. Dette er positivt, men samtidig er tallet langt fra målene som næringen har satt. Det ble også registrert to dødsulykker i næringen, en av disse hos underleverandør.

Lærlinger i næringen

I 2018 er det rapportert inn at det er 605 lærlinger ansatt i bedriftene som deltok i kartleggingen. Skadetallene for disse går ned fra en H2-verdi på 30,6 i 2017 til 23,1 i 2018. 

– Vi er veldig fornøyd med at skadetallene blant lærlinger går ned, men de skader seg fortsatt mye sammenlignet med øvrige ansatte i næringen. Vi har rettet stor oppmerksomhet til denne problemstillingen og det vil vi også fortsette med videre, sier Reitan.

Sykefraværet i næringen har holdt seg stabilt lavt i 2018, med 3,7 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosent fra året før.

Resultatene i rapporten er basert på HMS-tall innrapportert av 143 bedrifter og/eller underselskaper. Disse representerer totalt 13.936 ansatte, noe som omfatter totalt 65 prosent av alle ansatte i kraftnæringen (SSB).

Les hele rapporten her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: