Vil forbedre næringens HMS-resultater

Nyhet, HMS

Publisert

Ny veileder skal hjelpe innkjøpere med å stille de nødvendige og riktige HMS-kravene til sine leverandører. Hvis dette blir en standard for næringen kan vi forbedre HMS-resultatene, mener Energi Norge.

Klikk på bildet for å komme til veilederen

Veilederen ble lansert under Energi Norges nettkonferanse som arrangeres i Trondheim denne uken. Målet med veilederen er å samle næringen om noen felles krav som de kan stille til sine leverandører.

– Næringen har satt seg ambisiøse HMS-mål og mange jobber systematisk for å oppnå disse. Allikevel ser vi at resultatene ikke har den utviklingen vi ønsker. For å oppnå gode resultater mener vi det er viktig at hele næringen står samlet om noen standarder, og det håper vi denne veilederen kan bidra til, sier HMS-rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge.

Bakgrunnen for at Energi Norge opprettet arbeidsgruppen som har utarbeidet veiledere, var tilbakemeldinger fra leverandører. Flere sier at de bruker uforholdsmessig mye tid på HMS-dokumentasjon i forbindelse med prekvalifiseringer og tilbud, og at dette ofte ikke blir brukt eller fulgt opp av oppdragsgiver.

– Leverandørene synes det er spesielt krevende når "alle" har sine egne krav og standarder. Dette gjør at de bruker mye tid og ressurser som heller burde brukes på aktiv forbedring av sine HMS-leveranser i oppdragene, sier Reitan.

– Med veilederen ønsker vi å vise de som gjør innkjøp i selskapene hvordan man kan forbedre seg på HMS og på den måten synliggjøre overfor leverandørene at man har en proaktiv og utviklende sikkerhetskultur, avslutter Reitan.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen består av medlemmer fra Norgesnett, Agder Energi, Ringerikskraft/Nettservice, med hjelp fra Andbudsjuristen AS og Alme Solutions AS.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: