HMS-statistikk: Laveste skadetall siden 2012

Nyhet, HMS

Publisert

Energimontør i arbeid hos Bodø Energi

Skadetallene i næringen går nedover, noe som kan tyde på at sikkerhetskulturen sakte, men sikkert har begynt å virke. Foto: Energi Norge

I 2019 er det rapportert inn 182 skader med og uten fravær. Det er laveste antallet siden næringens skademåling startet i 2012. Antallet alvorlige skader går også betydelig ned.

HMS-statistikken utarbeides årlig av Kantar TNS på oppdrag fra Energi Norge. Årets statistikk ble lagt frem i et Teams-møte denne uken. 

Stor nedgang

Det er flere positive utviklingstrekk i skadestatistikken for næringen i 2019. I kategorien som måler antall rapporterte skader med og uten fravær er nedgangen stor. Her går tallet ned fra 270 i skader i 2018, til 182 skader i 2019. Tilbake i 2012, som er første året statistikken ble laget, var dette tallet på hele 458.

– 182 skader er 182 skader for mye. Vi skal likevel være fornøyde med at det går nedover og at årets tall er det laveste siden vi startet med målingen i 2012, sier HMS-rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge.

De flest skadene i denne kategorien skjer i nettselskapene og entreprenørselskapene, med henholdsvis 45 og 26 skader.

Positiv utvikling

I kategoriene som tar for seg skader som har medført fravær og alvorlige skader var det også en betydelig nedgang i 2019. Det ble i fjor registrert 94 skader som medførte fravær, det er en nedgang fra 123 i 2018. Antall registrerte alvorlige skader går ned fra 43 skader i 2018 til kun 16 skader i 2019. Det er fortsatt blant nettselskapene at det registreres flest alvorlige skader.

– Dette viser at sikkerhetskulturen i selskapene sakte, men sikkert har begynt å virke. HMS handler i stor grad om å bygge en kultur internt i selskapene og jeg ser at flere av våre medlemmer prioriterer dette arbeidet, sier Reitan.

Sykefraværet i næringen holder seg stabilt lavt, og er uendret på 3,7 prosent i gjennomsnitt per år. Til sammenlikning ligger arbeidslivet for øvrig på 6,4 prosent (SSB).

Resultatene i rapporten er basert på HMS-tall innrapportert fra 154 bedrifter og/eller underselskaper. Disse representerer totalt 14.803 ansatte, noe som omfatter om lag 70 prosent av alle ansatte i kraftnæringen (SSB).

Les hele rapporten her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: