HMS-satsing i fornybarnæringen

Nyhet, HMS

Publisert

Opstad bygging sept 2019Bygging av Opstad transformatorstasjon sør for Nærbø. Jærentreprenør er ansvarlig for byggearbeidet. Foto: Ingvild Ween

Energi Norge styrer mot en nullvisjon om skader i fornybarnæringen. Fremover skal det satses på god HMS i bransjen, i samarbeid med medlemsbedriftene. Foto: Ingvild Ween / Lyse

I fornybarnæringen skal det være trygt å jobbe, og alle skal komme friske og glade hjem. Styret i Energi Norge har derfor gitt sin tilslutning til en offensiv satsing på HMS.

I 2014 vedtok Energi Norges styre en visjon om null skader, med konkrete måltall for arbeidsskader og fraværsdager frem mot 2020. Inneværende periode er snart over, og vi har gjort en evaluering som tydeliggjorde behovet for å jobbe frem en ny HMS-strategi. Fremover skal dette arbeidet løftes opp på et strategisk nivå, i samarbeid med medlemsbedriftene. 

Tydelig forpliktelse hos toppledelsen 

For å få fornybarnæringen på vei til å bli den beste landbaserte næringen innen HMS, vil Energi Norge innføre et forpliktende HMS-løfte. HMS-løftet skal undertegnes av selskapenes øverste ledelse og være et tydelig budskap til alle som jobber i næringen. Løftet vil bli understøttet av en ny proaktiv benchmarkingsundersøkelse med KPI'er som skal stå på agendaen både i Energi Norges og selskapenes styremøter.  

Hvordan lykkes med HMS

For å lykkes med HMS-satsingen skal vi jobbe med forankring på alle ledelsesnivå i medlemsbedriftene og Energi Norge. Lederne i fornybarnæringen skal gå foran som gode rollemodeller og etterspørre HMS som en naturlig del av det daglige arbeidet. Den nye strategien skal favne både små og store selskaper, og det skal være noe å hente for de som går i front og for de som henger et stykke bak. Vi skal ikke finne opp noe nytt, men bruke det som vi vet fungerer. Gode modeller skal deles, og erfaringer skal kommuniseres. Vi skal samarbeide på tversenda større grad enn tidligere. 

God HMS er lønnsomt 

Vi vet at god HMS er lønnsomt, og vi tør å påstå at det ligger et urealisert potensial innen fornybarnæringen. Økonomiske gevinster må kartlegges, dokumenteres og realiseres. HMS skal være på agendaen der saker som påvirker bunnlinja behandles. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: